Đà Lạt và những lần đầu tiên!

Tôi vừa có một chuyến đi du lịch tới Đà Lạt cùng team Blog Tiền Ảo. Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi đặc chân tới vùng đất này nhưng có lẽ đây là chuyến đi đáng nhớ nhất. Lần đâu tôi đặt chân tới đây khoảng 13 năm trước lúc mà tôi […]

Đà Lạt và những lần đầu tiên! Xem thêm »