Team Blog Tiền Ảo

Đà Lạt và những lần đầu tiên!

Tôi vừa có một chuyến đi du lịch tới Đà Lạt cùng team Blog Tiền Ảo. Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi đặc chân tới vùng đất này nhưng có lẽ đây là chuyến đi đáng nhớ nhất.

Phạm Quốc Đạt Logo

Connect